Opzegmogelijkheden

De woninghuurwet regelt zowel de opzegmogelijkheden van de verhuurder als deze van de huurder.

Opzegmogelijkheden van de verhuurder

Opzegmogelijkheden van de huurder