Tekeningen- en modellenrecht  

Inzake tekeningen en modellen gelden drie regelingen: het Benelux-modelrecht, het ingeschreven en het niet ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Als tekening of model wordt beschouwd: het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Het uiterlijk van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken, van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan (art.3.1.2.-3.1.3. BVIE; art. 3.a) Vo 6/2002).

Teneinde bescherming te kunnen verkrijgen, dient de tekening of het model bovendien nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben (art. 3.1 BVIE; art. 4.1 Vo 6/2002).

Wanneer een tekening of model aan bovenstaande vereisten voldoet, dan wordt de tekening of het model beschermd gedurende een termijn van vijf jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag (wat betreft het gemeenschapsmodel) en vanaf de datum van het depot (wat betreft het belenuxmodel). De inschrijving kan voor vier achtereenvolgende termijnen van vijf jaren worden vernieuwd tot een maximale geldigheidsduur van 25 jaar (art. 3.14 BVIE; art. 12 Vo 6/2002).

De houder van een tekening of model beschikt over een exclusief recht. Hierdoor kan hij zich verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast.