Vorm- en geldingsheidsvereisten van de contracten

Verplichte vermeldingen

De Woningbouwwet bevat een opsomming van gegevens die verplicht vermeld moeten worden in de overeenkomst (art. 7 W.W.).

Tevens bepaalt de Woningbouwwet dat de overeenkomst in geen geval een beding van wederinkoop mag bevatten (art. 11 W.W.).