Voorlopige oplevering

De Voorlopige oplevering verwijst naar de vaststelling dat de werken beeïndigd zijn. Het biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om de conformiteit van de levering na te gaan en om de zichtbare gebreken aan het licht te brengen. Er dient hierbij een onderscheid gemaakt te worden tussen de oplevering van de privatieve delen en de oplevering van de gemeenschappelijke delen.

Voorlopige oplevering van de privatieve delen

Voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen

Gevolgen van de voorlopige oplevering