Burenhinder

Naburige eigenaars hebben een gelijk recht op genot. Wanneer een naburige eigenaar een stoornis veroorzaakt die de normale lasten van het nabuurschap overschrijdt, wordt het evenwicht tussen de respectieve eigenaars geschonden. In dergelijke geval is er sprake van bovenmatige burenhinder en is de nabuur die last ondervindt van de stoornis gerechtigd op een rechtmatige en passende compensatie, waardoor het verbroken evenwicht hersteld wordt.  

Burenhinder vereist dus 4 voorwaarden:  

  • nabuurschap tussen de eigendommen
  • aanwezigheid van een stoornis door een daad of een nalatigheid
  • een oorzakelijk verband tussen nabuurschap en de stoornis
  • de stoornis dient voldoende ernstig te zijn, het dient met name de grens van de normale ongemakken uit nabuurschap te overschrijden. 

De rechter dient te oordelen of er sprake is van bovenmatige burenhinder en welke schade de nabuur hierdoor geleden heeft. Het betreft derhalve een feitenkwestie. In ieder geval dient de schadeverwekker de stoornis te reduceren tot de normale lasten uit nabuurschap.