De voltooiings- of terugbetalingswaarborg van de niet-erkende aannemer

Wanneer de verkoper of aannemer niet erkend is als aannemer of werken uitvoert van een hogere categorie dan waarvoor hij erkend is, moet hij aan de koper of opdrachtgever een waarborg verstrekken, die ertoe leidt dat: hetzij de voltooiing van het huis of appartement of de uitbreidings- of verbouwingswerken, hetzij bij de ontbinding van het contract wegens de niet-voltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen, wordt gegarandeerd (art. 12, al. 2 W.B.).

Deze waarborg kan zowel een voltooiingswaarborg als een terugbetalingswaarborg zijn.

Zie voor meer informatie: