Appartementsrecht – Vereniging van mede-eigenaars

Wanneer een appartementsgebouw onder toepassing valt van de appartementswet, wanneer minstens één kavel vervreemd werd én wanneer de statuten in de openbare registers werden overgeschreven, verkrijgt het appartementsgebouw van rechtswege rechtspersoonlijkheid. (art. 577-5 BW)

Er zal derhalve een vereniging van mede-eigenaars ontstaan. Deze vereniging heeft uitsluitend het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen tot doel. Iedere eigenaar van een kavel is lid van vereniging van mede-eigenaars.

De vereniging kent twee wettelijke organen: de algemene vergadering van mede-eigenaars en de syndicus. Indien gewenst,  kan de algemene vergadering ook een raad van mede-eigendom oprichten welke tot taak heeft om de syndicus te controleren.