Vastgoedmakelaar

Onder het begrip vastgoedmakelaar wordt begrepen:  

  • Vastgoedbemiddelaar: wie voor rekening van derden bepalende bijstand verleent met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen
  • Syndicus: wie handelt in het kader van het beheer en behoud van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek
  • Rentmeester: wie voor rekening van derden activiteiten ontwikkelt inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus

Iedere vastgoedmakelaar is een door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) erkende vastgoedprofessional, die zijn beroep uitoefent volgens de deontologische principes van de Plichtenleer.  

Daarenboven is de vastgoedmakelaar ook verbonden door specifieke regelgeving:

  • Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen
  • Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar
  • Wet 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 

Bijzondere topics: