De aannemer

Het begrip aanneming wordt gedefinieerd als de overeenkomst waarbij de ene partij, zich verbindt om voor de andere partij tegen vergoeding een bepaald werk, al dan niet met bijlevering van de grondstof, uit te voeren in volle onafhankelijkheid.  

Het werk kan zowel materiële als intellectuele opdrachten betreffen.  

De partij die zich tot uitvoeren van het werk verbindt, is de aannemer. In het gewone taalgebruik wordt deze term uitsluitend gebruikt voor de partij die belast is met de constructie van een bouwwerk. De andere overeenkomsten worden meestal aangeduid aan de hand van de beroepsnaam van de uitvoerder (de overeenkomst met een architect, advocaat, geneesheer, boekhouder, enz…).  

Enkele voorbeelden van een aannemingsovereenkomst:

  • de overeenkomsten tussen partijen uit de bouwsector (aannemers, architecten, schrijnwerkers, loodgieters,…)
  • het contract tussen cliënt en advocaat
  • het contract tussen patiënt en geneesheer
  • de overeenkomst met een landmeter, verzekeringsmakelaar, boekhouder, fiscalist
  • de overeenkomst met een garagehouder voor de herstelling of onderhoud van een voertuig
  • de overeenkomst met een makelaar in onroerende goederen voor zover diens opdracht erin bestaat om een wederpartij voor zijn cliënt te zoeken en/of te bemiddelen tussen de partijen
  • etc…

Op volgende topics wordt nader ingegaan: