De installatievergadering en het technisch onderzoek

In de beslissing waarbij het deskundigenonderzoek wordt bevolen, bepaalt de rechter een installatievergadering als hij dit noodzakelijk acht of indien alle verschijnende partijen dit hebben gevraagd. De aanwezigheid van de deskundige op de installatievergadering is in principe vereist.

Tijdens de installatievergadering worden de essentiële parameters van het deskundigenonderzoek bepaald.

In bouwzaken is de installatievergaderig meestal tevens het eerste plaatsbezoek van de deskundige. Dit gebeurt dan buiten de aanwezigheid van de rechtbank.

Het verdere technisch onderzoek gebeurt door de deskundige, na voorafgaandelijke uitnodiging van de partijen en hun technische raadslieden. De partijen worden steeds opgeroepen om aanwezig te zijn bij alle verdere verrichtingen van de deskundige.