Verbintenissen van de aannemer

De belangrijskte verbintenissen van de aannemer kunnen opgedeeld worden in drie categoriën: