Koop acte en main

Bij een koop “acte en main” komen koper en verkoper overeen dat alle kosten in verband met de koop ten laste zullen vallen van de verkoper. Middels dergelijke clausule wijken partijen derhlave af van de wettelijke bepalingen inzake de verdeling van de kosten bij een koop. Artikel 1593 BW legt namelijk bepaalde kosten ten laste van de koper.  

De koper verkrijgt op deze manier een volledig beeld van de kostprijs van zijn aankoop.  

Een beding “acte en main” hoeft echter niet noodzakelijk alle kosten te omvatten. Partijen kunnen ook specificeren welke kosten ten laste vallen van de verkoper.