Vrijwaring wegens uitwinning  

De verkoper dient de koper het rustig genot van het goed te verschaffen.  

Art. 1626 BW: “Zelfs wanneer bij de koop geen beding omtrent de vrijwaring is gemaakt, is de verkoper van rechtswege verplicht de koper te vrijwaren voor de uitwinning die hij ondergaat op het geheel of op een gedeelte van de verkochte zaak, of voor de lasten die iemand beweert op die zaak te hebben, en die bij de koop niet zijn opgegeven.”  

De vrijwaring wegens uitwinning kan opgedeeld worden in twee subcategorieën: