Onroerend erfgoed is het geheel van monumenten, archeologische sites, cultuur-historische landschappen en stads- en dorpsgezichten.

Via het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 werd de regelgeving terzake geharmoniseerd en vereenvoudigd.