De veiligheidscoördinator

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet dat bij tijdelijke of mobiele werkplaatsen een coördinator inzake veiligheid en gezondheid wordt aangesteld, en dit zowel in de ontwerpfase als bij de verwezenlijking van het bouwwerk. Deze verplichting geldt enkel voor bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door meerdere aannemers.  

De voorwaarden en de nadere regels daarvan zijn uitgewerkt in het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

Meer informatie omtrent de aanstelling, de opdracht en de voorwaarden voor het uitoefenen van de functie van veiligheidscoördinator, kan u terugvinden op volgende pagina's: