De aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst is onderworpen aan de algemene geldigheidsvereisten inzake contracten: ondubbelzinnige toestemming, bekwaamheid om te contracteren, een welbepaald en wettig voorwerp en een geoorloofde oorzaak van de overeenkomst (art. 1108 BW).

Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, kan de overeenkomst nietig verklaard worden.

Topics: