Verkoop op lijfrente  

Bij een verkoop op lijfrente verbindt de koper zich ertoe om de verkoper, levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn, een periodieke (meestal maandelijkse) vergoeding te betalen. In de praktijk wordt meestal een gedeelte van de koopsom betaald op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte en wordt het overige bedrag betaald in de vorm van een lijfrente.

De verkoop op lijfrente kan zowel geschieden van de naakte als van de volle eigendom.

Bij een verkoop op lijfrente van de volle eigendom doet de verkoper volledig afstand van zijn eigendom. De koper zal dus onmiddellijk kunnen beschikken over het eigendom.

Bij een verkoop op lijfrente van de naakte eigendom blijft de verkoper het vruchtgebruik behouden tot zijn overlijden (meestal om te blijven wonen in het verkochte goed).

De verplichting tot betaling van de lijfrente vervalt bij het overlijden van de verkoper of bij het verstrijken van de vastgestelde termijn. Het is dus een kanscontract.