Verkoop van het verhuurde goed  

Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening vóór de vervreemding van het gehuurde goed heeft, dient de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst te respecteren. Dit geldt zelfs indien de overeenkomst een uitzettingsbeding zou bevatten. Kortom, een uitzettingsbeding kan geen uitwerking krijgen in het geval van een woninghuurovereenkomst.  

Deze regel geldt ook bij huurovereenkomst zonder vaste dagtekening voor de vervreemding, indien de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden betrekt. (art. 9 Woninghuurwet)