Omzendbrief RO 2017/01: differentiatie tussen bebouwde en onbebouwde gebieden in het ruimtelijk beleid

In de nieuwe omzendbrief van de Vlaamse Regering worden een aantal doelstellingen voor de gewestelijke invulling van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling vooropgesteld. De Vlaamse Regering wil enerzijds een kwalitatief ruimtelijk rendement realiseren binnen de bebouwde gebieden en anderzijds de onbebouwde gebieden vrijwaren en versterken.  

De vooropgestelde doelstellingen zijn een concrete (gewestelijke) invulling van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de zin van artikel 1.4.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.   De omzendbrief heeft een interpretatief en een beleidssturend karakter. Er worden een aantal belangrijke begrippen geduid en de omzendbrief voorziet in maatregelen (zowel voor bebouwde gebieden als voor onbebouwde gebieden) die de overheid moeten helpen een actievere rol te spelen in kwalitatief ruimtelijk beleid.  

De omzendbrief kan u hier raadplegen.

Bebouwd gebied

Onbebouwd gebied