De veiligheidscoördinator: aanstelling

Wanneer er verscheidene aannemers werkzaam zullen zijn, dient tijdens de studiefase van het ontwerp een coördinator-ontwerp aangesteld te worden (art. 16 Welzijnswet).

Bij bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m² dient dit te gebeuren door de bouwdirectie (art. 4bis KB) en bij bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m² door de opdrachtgever (art. 5 KB).

Indien de medewerking van een architect wettelijk vereist is voor het ontwerp van het bouwwerk met een oppervlakte kleiner dan 500 m², kan de functie van coördinator-ontwerp uitgeoefend worden door een architect die voldoet aan alle voorwaarden om als coördinator-ontwerp te worden aangesteld (art. 4bis KB).

De coördinatie, uitgevoerd in de loop van het ontwerp van het bouwwerk, wordt tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk verder gezet, wanneer alle werken door meerdere aannemers worden uitgevoerd. (art. 4octies KB)

Voor bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m², moet de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering een coördinator-verwezenlijking aanstellen (art. 4decies KB). Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m², rust deze verplichting op de opdrachtgever (art. 15 KB). Voor bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m², kan de functie van coördinator-verwezenlijking worden uitgeoefend door een architect die aan alle voorwaarden voldoet om als coördinator-verwezenlijking te worden aangesteld (art. 4decies KB).

De aanstelling van de coördinator- ontwerp en -verwezenlijking maakt telkens het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst, gesloten tussen deze coördinator en de persoon belast met zijn aanstelling.