Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring is een wijze van eigendomsverkrijging waardoor iemand die gedurende een lange tijd het (deugdelijk) bezit van een zakelijk recht heeft gehad, hiervan ook houder is geworden. Met andere woorden, door de verkrijgende verjaring wordt de eigendom aan de vorige eigenaar ontnomen.  

Opdat er sprake kan zijn van verkrijgende verjaring, dienen volgende voorwaarden voldaan te zijn (art. 2262 en 2229 BW):  

  • een voortdurend en onafgebroken bezit
  • een openbaar bezit
  • een ondubbelzinnig bezit
  • een bezit van minstens 30 jaar
  • een bezit als eigenaar  

Het bewijs dat dergelijke voorwaarden voldaan zijn, mag worden geleverd met alle middelen van recht.