De veiligheidscoördinator: Opdracht  

De coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking dienen de algemene preventiebeginselen toe te passen (art. 15 Welzijnswet). Dit zijn beginselen die er toe strekken het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.

Daarnaast heeft de coördinator-ontwerp volgende opdrachten:

 • de toepassing van de algemene preventiebeginselen bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen uitgaande van de architect of opdrachtgever te coördineren;
 • het opmaken of laten opmaken van een veiligheids- en gezondsheidsplan, en dit actueel te houden in functie van de wijzigingen aan het ontwerp;
 • hij maakt de elementen uit het veiligheids- en gezondsheidsplan over aan de in de bouw tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen;
 • hij adviseert de persoon die hem heeft aangesteld omtrent de overeenstemming van de offertes van de aannemers met het veiligheids- en gezondsheidsplan; 
 • hij opent het coördinatiedagboek en het post-interventiedossier en vult dit aan waar nodig

Bij de beëindiging van de ontwerpfase maakt hij aan de persoon die hem heeft aangesteld het veiligheids- en gezondsheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over en stelt die overdracht en het einde van het ontwerp van bouwwerk vast in het coördinatiedagboek en in een afzonderlijk document, waarbij zijn opdracht eindigt.  

De coördinator-verwezenlijking heeft als bijkomende opdracht:

 • hij past het veiligheids- en gezondheidsplan aan en maakt de elementen van het aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen aanbelangen
 • hij houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan
 • hij noteert in het coördinatiedagboek de tekortkomingen van de tussenkomende partijen en stelt de opdrachtgevers hiervan in kennis
 • hij noteert de opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek en laat ze door de betrokken partijen viseren
 • hij roept de coördinatiestructuur samen
 • hij vult het postinterventiedossier aan in functie van de elementen van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn (art. 22 Wet en 22 KB). 

Bij de voorlopige oplevering van de werken, of bij ontstentenis, bij de oplevering van de werken, draagt hij het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever, en stelt die overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd. Op dat moment eindigt zijn opdracht.