Huur

Art. 1709 BW omschrijft de huur van goederen als een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.  

Drie grote categorieën kunnen onderscheiden worden:

Huur naar gemeen recht

Woninghuur

Handelshuur