De nodige attesten en certificaten verkrijgen

De opdrachtgever dient erover te waken dat alle installaties gekeurd worden en bijgevolg de nodige attesten verkregen worden.
Hierbij kan gedacht worden aan:

  • keuring stookolietanken en -reservoirs
  • keuring gasinstallatie
  • nazicht centrale verwarmingsinstallatie
  • keuring waterinstallatie
  • controle van personenliften
  • keuring huishoudelijk elektrische installatie

Tevens dient de opdrachtgever erover te waken dat de vereiste studies worden uitgevoerd.
Hieronder wordt onder meer begrepen:

  • energieprestatie en binnenklimaat (EPB) verslaggeving
  • haalbaarheidsstudie alternatieve energieopwekking
  • technisch verslag grondverzet