Het auteursrecht

Het architecturale werk (waaronder de tekeningen, plannen, doorsnedes, schetsen en maquettes), kan auteursrechtelijke bescherming genieten. Dit zal het geval zijn, wanneer deze werken voldoende origineel en veruitwendigd (gematerialiseerd) zijn.

De architect zal in beginsel beschermd worden in zijn hoedanigheid van schepper van lijnen, vormen en volumes. Hij zal auteursrechtelijke bescherming genieten, zodra hij elementen en/of materialen verwerkt in een originele vorm, die aan het werk een persoonlijk karakter geven.

Het werk dient eveneens ‘veruitwendigd’ te worden. Dit is het geval, indien het werk is vastgelegd op een materiële drager. Hieruit volgt dat de architect ook auteursrechtelijke bescherming kan genieten voor het volgens de bouwplannen gerealiseerde gebouw.