Algemeen

Een vergunning is een zeer belangrijk instrument. De overheid kan immers geval per geval beslissen of een bepaalde activiteit op een bepaalde plaats toelaatbaar is en onder welke voorwaarden. 

 

Omgevingsvergunningsdecreet

Het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 integreert de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning in de omgevingsvergunning.

Zo hoeft er nog maar één vergunning aangevraagd te worden voor bijvoorbeeld het bouwen en het exploiteren van een hinderlijke inrichting (chemisch bedrijf, veelteeltbedrijf...).