Levering van de werken en teruggave van de goederen

Na de uitvoering van zijn taak, dient de aannemer de goederen van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, terug te geven.

De aannemer heeft niet enkel de plicht om de goederen van de opdrachtgever terug te geven. Hij moet ze ook teruggeven zonder de minste beschadiging.