Uitzettingsvergoeding  

In volgende gevallen heeft de huurder recht op een uitzettingsvergoeding:

  • De huurder aan wie de huurhernieuwing geweigerd wordt
  • De huurder wiens huurovereenkomst -op basis van een contractueel beding- wordt opgezegd door de verhuurder die in het onroerend goed zelf handel wil drijven
  • De huurder die wordt uitgezet door de nieuwe eigenaar van het onroerend goed  

De handelshuurwet bepaalt de omvang van de uitzettingsvergoeding (art. 25 handelshuurovereenkomst).