Omzendbrieven

Ministeriële omzendbrieven hebben als doel een uniforme toepassing van een bepaalde wetgeving te waarborgen. Deze omzendbrieven zijn alleen bindend voor de ambtenaren tot wie ze gericht zijn en die deze wetgeving helpen uitvoeren.

Een omzendbrief heeft immers alleen verordenende kracht als hij voorgelegd wordt aan de Raad van State - afdeling Wetgeving voor voorafgaand advies (behoudens in gevallen van dringende noodzakelijkheid) en gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, zoals reeds meermaals bevestigd werd door de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Zie bijvoorbeeld: