Omzendbrief RO 2017/01: onbebouwd gebied

Alle andere gebieden gelegen buiten de bebouwde gebieden worden beschouwd als onbebouwd gebied.   Voor onbebouwde gebieden worden volgende maatregelen voorzien:

  • een behoefte- een voorzieningenstudie blijkt essentieel voor nieuwe ontwikkelingen van bijkomende woon- en of werkfuncties in onbebouwde gebieden (met uitzondering van agrarische functies en de individuele toepassing van zonevreemde regelingen uit de VCRO en enkele andere vrijstellingen);  
  • de basisrechten voor zonevreemde constructies en de mogelijkheden inzake zonevreemde functiewijzigingen moeten restrictief worden geïnterpreteerd;
  • de overheid moet bij de boordeling van vergunningsaanvragen in onbebouwde gebieden bijzondere aandacht besteden aan de natuurtoets uit het Natuurdecreet en de natuurtoets opnemen in de formele motivering van een vergunningsbeslissing.