Vastgoedmakelaarsovereenkomst

De wetgever heeft getracht de rechtspositie van de consument in het kader van vastgoedmakelaarsovereenkomsten te versterken en meer contractsgelijkheid te creëren tussen de professioneel, zijnde de vastgoedmakelaar, en de consument.  

Dit streven mondde uit in de totstandkoming van het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars.  

Het KB bevat specifieke regels omtrent onder andere: