Verbintenissen van de architect

De overeenkomst dient de opdracht van de architect nauwkeurig te omschrijven.

Indien aan de architect een volledige opdracht wordt gegeven zijn de taken van de architect de volgende:

  • het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het ontwerp;
  • de studie van het programma;
  • het maken van de schets en het voorontwerp;
  • het opmaken van het definitief ontwerp en het administratief dossier;
  • het opmaken van het aanbestedingsdossier: plannen en bestekken, onderzoek van de inschrijvingen en verslag ter aanwijzing van de aannemer, klaarmaken van de documenten dienend voor de bestelling;
  • het opmaken van het uitvoeringsdossier en de opdracht voor de controle op de werken;
  • de bijstand bij de oplevering en het nazicht der rekeningen (art. 20 Reglement van beroepsplichten).  

De bouwheer is niet verplicht om al deze taken toe te wijzen aan een architect. Dergelijke verplichting geldt enkel voor het opmaken van de plannen en voor de controle op de werken (art. 4, eerste lid Wet van 20 februari 1939). Er bestaat dus geen wettelijk vermoeden dat de architect werd belast met een volledige opdracht.

Echter, de architect mag de opdracht voor het opmaken van een uitvoeringsontwerp niet aanvaarden zonder tegelijkertijd belast te zijn met de controle op de uitvoering van de werken. Van dit beginsel kan enkel worden afgeweken wanneer de architect de verzekering heeft dat een andere architect, ingeschreven op een tableau of op een lijst van stagiairs, met de controle belast is. (art. 21, eerste en tweede lid Reglement van beroepsplichten).

Op deze website wordt meer in detail ingegaan op drie opdrachten van de architect: