Het voorverslag

Na afloop van zijn werkzaamheden stuurt de deskundige zijn bevindingen, waarbij hij reeds een voorlopig advies voegt, ter lezing aan de rechter, aan de partijen en aan hun raadslieden. Met dit voorlopig advies geeft de deskundige zijn mening te kennen over het antwoord dat hij binnen het kader van zijn opdracht moet geven, zodat de partijen met nuttig gevolg hun opmerkingen kunnen maken en de deskundige hierop kan antwoorden.

Een partij kan echter ook nog opmerkingen op het verslag formuleren in conclusies na afloop van de expertise. De rechtbank dient deze opmerkingen dan te beoordelen zonder het advies daarover te kennen van de gerechtsdeskundige.

Wanneer de deskundige na de ontvangst van de opmerkingen van de partijen nieuwe verrichtingen onontbeerlijk acht, verzoekt hij de rechter daarvoor om toestemming overeenkomstig art. 973, §2 Ger.W. De deskundige kan hierover dus niet autonoom beslissen maar heeft de voorafgaandelijke toestemming van de rechter nodig.