Verboden vermeldingen: beding van wederinkoop

Overeenkomstig art. 11 Woningbouwwet mag de overeenkomst geen beding van wederinkoop inhouden. Dergelijk beding wordt voor niet geschreven gehouden (artikel 13, eerste lid W.W.).

Het recht van wederinkoop is een beding waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt om de verkochte zaak terug te nemen, tegen teruggave van de oorspronkelijke prijs en de teruggave van de kosten van de koop (art. 1659-1673 BW).  

Dit verbod werd ingevoerd om te beletten dat door een dergelijk beding de verkoper de koper onder druk zou kunnen stellen om af te zien van het uiten van klachten over gebreken.