Opvolging van makelaars

Soms volgt de ene vastgoedmakelaar de andere op, waarbij de eerste makelaar informatie verschaft aan de potentiële koper, maar de verkoop pas gesloten wordt op het moment dat er reeds een exclusieve bemiddelingsovereenkomst met de tweede makelaar werd gesloten.  

Wanneer een lijstbeding in de overeenkomst werd opgenomen, zal er commissieloon verschuldigd zijn aan de eerste vastgoedmakelaar. Echter, ook de tweede vastgoedmakelaar zal recht hebben op commissie. Dit is zeker het geval als de verkoop wordt gerealiseerd door zijn tussenkomst.  

De vastgoedmakelaars zijn niet verplicht om het commissieloon te delen met elkaar. Het risico bestaat dus dat de opdrachtgever het commissieloon twee maal moet betalen.