De veiligheidscoördinator: Voorwaarden voor de uitoefening van de functie

Om de functie van coördinator te mogen uitoefenen werden drie vereisten gesteld.

In de eerste plaats dient men te beschikken over een bepaalde beroepservaring waarvan de minimale omvang afhankelijk is van het diploma waarover men beschikt.

In de tweede plaats dient men bepaalde aanvullende cursussen te hebben gevolgd.

In de derde plaats moet men kunnen aantonen dat men over een voldoende kennis bezit van de reglementering en de technieken inzake welzijn op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (art. 56, 58 en 59 KB).