Het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars  

Om te vermijden dat overeenkomsten tussen vastgoedmakelaars en consumenten onevenwichtige bedingen zouden bevatten in het voordeel van de vastgoedmakelaar, kwam het KB van 12 januari 2007 tot stand.   Dit KB bepaalt dat de bemiddelingsopdracht het voorwerp dient uit te maken van een geschreven overeenkomst en dat een reeks gegevens verplicht in de overeenkomst vervat moeten worden.  

Het KB is echter enkel van toepassing op overeenkomsten tot verkoop-, aankoop-, verhuur- en huurbemiddeling.  De activiteiten van vastgoedbeheer of het optreden als syndicus vallen dus niet onder het toepassingsgebied van dit KB.  

Bovendien biedt het KB enkel bescherming voor overeenkomsten gesloten door een consument met een vastgoedmakelaar. Het geeft dus geen bescherming aan niet-consumenten. Een consument is derhalve “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”.  

Volgende topics komen aan bod in het KB: