De oplevering

De oplevering is de handeling waarbij de aannemer het resultaat van zijn werk aan de bouwheer ter beschikking stelt om hem de gelegenheid te geven het te keuren en het, na zijn goedkeuring, aan hem over te dragen.

De woningbouwwet voorziet in een dubbele oplevering: de voorlopige en de definitieve oplevering. Tussen de voorlopige en definitieve oplevering dient er een proefperiode van één jaar te liggen.

Bij appartementsgebouwen kan men niet tot de definitieve oplevering van de privatieve delen overgaan vooraleer de definitieve oplevering van die gemeenschappelijke delen die een normale bewoonbaarheid mogelijk maken, heeft plaatsgevonden.  

Zie voor meer informatie: