Vereniging en vennootschap van architecten  

De uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon

Door de Wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon, werd het mogelijk dat het beroep van architect uitgeoefend werd door middel van een rechtspersoon die over rechtspersoonlijkheid beschikt en die aan bepaalde voorwaarden voldoet. 


De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een middelenvennootschap

De architect-natuurlijke persoon kan er tevens voor opteren om zijn beroep uit te oefenen in het kader van een professionele architectenvennootschap. In deze hypothese zal de architect-natuurlijke persoon zelf het beroep van architect uitoefenen en niet de vennootschap. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn, indien de rechtspersoon niet aan alle vereisten voldoet om zelf het beroep van architect te kunnen uitoefenen.