Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf wordt gelegd tot het gebruik en het nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort.

Er dienen dus drie voorwaarden voldaan te zijn:  

 • Twee onderscheiden erven
 • De erven behoren toe aan twee onderscheiden eigenaars
 • Het ene erf staat ten dienste van het andere erf  

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen privaatrechtelijke en openbare erfdienstbaarheden. Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden worden gevestigd ten voordele van een heersend erf, terwijl openbare erfdienstbaarheden worden gevestigd in het algemeen belang.

Voorbeelden van openbare erfdienstbaarheden:

 • Beperkingen inzake natuurbehoud
 • Regeling betreffende buurtwegen
 • Rooilijnen die de bouwoppervlakte beperken 
 • …  

Voorbeelden van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden:

 • Recht van doorgang
 • Lichten en uitzichten
 • Recht van waterleiding
 • afstand van beplanting