Het deskundigenonderzoek

Er bestaat geen wettelijke definitie van de begrippen deskundigenonderzoek en deskundige.

De deskundige (expert) kan omschreven worden als de persoon op wie beroep wordt gedaan wegens zijn bijzondere technische kennis die hem in staat stelt om in volle onafhankelijkheid de feitelijke elementen van een zaak vast te stellen, te ontleden en de technische inlichtingen of adviezen te verstrekken die nodig zijn voor het voorkomen of oplossen van een geschil tussen partijen.

Het deskundigenonderzoek (expertise) is het geheel van vaststellingen en/of een technisch onderzoek van een bepaalde situatie door een deskundige op vraag van één of meerdere partijen of van de rechter.

Er bestaan twee soorten van deskundigenonderzoeken, nl. de gerechtelijke en de minnelijke of buitengerechtelijke. In beide gevallen kan de expertise eenzijdig of tegensprekelijk zijn.

Minnelijk deskundigenonderzoek

Gerechtelijk deskundigenonderzoek