Huurprijs

De huurprijs wordt bepaald door de partijen. De omvang ervan is dus volledig vrij. De partijen kunnen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. (art. 7, §1)

Normaliter wordt de huurprijs één keer per jaar geïndexeerd, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten in de huurovereenkomst. Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek. (art. 6)