Overheidsopdrachten

Wanneer de overheid een overeenkomst wil afsluiten met een bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener, dient zij de regelgeving voor overheidsopdrachten na te leven. De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op de Europese regelgeving.

Niet alleen zijn alle Belgische overheden onderhevig aan deze regelgeving, maar tevens bepaalde publiekrechtelijke instellingen, ocmw’s, vzw’s en spelers in gezondheids- en onderwijssector, zoals bepaalde onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.

De regels zijn zeer strikt vermits de Europese Unie vereist dat er een doorgedreven mededinging (concurrentie) tussen de aannemers, leveranciers of dienstverleners wordt georganiseerd door de overheid.  

Het is dan ook belangrijk dat zowel overheden als kandidaten zich adequaat laten bijstaan door een specialist om na te gaan of de regelgeving van toepassing is en in bevestigend geval, om deze regelgeving correct na te leven.

Voor meer informatie, zie volgende topics: