Vrijwaring voor daden van derden  

De vrijwaring voor daden van derden houdt de verplichting in voor de verkoper om de koper te beschermen tegen elke rechtsstoornis door een derde.  

De stoornis dient daadwerkelijk te bestaan, loutere vrees is onvoldoende. Bovendien moet de stoornis  haar oorzaak vinden vóór de koop.  

De verkoper dient meer bepaald:

  • De koper te informeren over de lasten die het verkochte goed bezwaren
  • De koper in rechte bij te staan
  • Een schadevergoeding te betalen wanneer de koper effectief wordt uitgewonnen  

Voorbeeld: krakers