Appartementsrecht - Basisakte

In de basisakte worden de zakenrechtelijke gegevens van het gebouw of de groep van gebouwen beschreven. Zo bevat de basisakte de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar. Dit verslag wordt tevens opgenomen in de basisakte.