De energiedeskundige

Een energiedeskundige is een professioneel die zich bezighoudt met het energiebeheer en CO2-reductie. Energiedeskundigen spelen voornamelijk een rol bij het vaststellen van de energieprestaties van gebouwen.  

Er bestaan verschillende types van energiedeskundigen. Om erkend te worden als een welbepaald type van energiedeskundige, dient men een door het Vlaams Energieagentschap erkende opleiding tot dat welbepaald type van energiedeskundige te volgen en te slagen voor een centraal examen  

Er bestaan vier types:

  • Type A: opstellen van een EPC-attest
  • Type B: het uitvoeren van een energieaudit
  • Type C: opstellen van een ‘Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen’
  • Type D: opstellen van een EPC-attest EPC bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw