De huurwaarborg

De woningbouwwet bepaalt tevens een regeling omtrent de huurwaarborg: art. 10 woninghuurwet.  

Conform de wettelijke regeling, kan de huurwaarborg drie vormen aannemen:  

  • een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling
  • een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de waarborg progressief samen te stellen
  • een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling   Afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg bedraagt deze 2 of 3 maanden huur.  

De keuze van de waarborg komt toe aan de huurder.