Postinterventiedossier  

In het postinterventiedossier worden alle gegevens opgenomen die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid bij het uitvoeren van toekomstige werken aan een onroerend goed. Middels dit dossier kunnen de gebruikers van het onroerend goed (eigenaars, huurders, …) op een eenvoudige wijze o.a. de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk, de aard en de plaats van mogelijke gevaren en de gebruikte materialen achterhalen.  

Voor ieder onroerend goed waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 alsook voor elk bouwwerk waaraan werken werden uitgevoerd na 1 mei 2001 door minstens één aannemer, dient een dergelijk postinterventiedossier opgesteld te worden.  

Wanneer het onroerend goed verkocht wordt, dient de verkoper het postinterventiedossier te overhandigen aan de koper. Deze overdracht dient vervolgens bevestigd te worden in de notariële akte. Dit impliceert dat de overdracht uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte moet geschieden (bij een koop op plan dient de verkoper zich in de notariële akte te verbinden om het postinterventiedossier over te dragen aan de koper van zodra de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden).