Verbintenissen van de opdrachtgever

De belangrijkste verbintenissen van de opdrachtgever kunnen als volgt opgedeeld worden: