Regelgeving

Op heden bestaat de voornaamste Belgische reglementering inzake overheidsopdrachten uit:

 • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (BS 14 juli 2016) (Wet overheidsopdrachten):
  • vervangt de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten
  • in werking getreden op 30 juni 2017

 • Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 17 maart 2017) (Rechtsbeschermingswet 2017):
  • vervangt Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013
  • in werking getreden op 30 juni 2017
 • Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (BS 9 mei 2017) (KB plaatsing 2011):
  • vervangt Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten
  • in werking getreden op 30 juni 2017
 • Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (KB uitvoering 2017):
  • vervangt Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 uitvoering overheidsopdrachten
  • in werking getreden op 30 juni 2017